Kdo je ohrožen spankovým apnoe

Spánková apnoe ohrožuje více lidí než se zdá, například podle jednoho výzkumu ze Spojených států je tam ohroženo více než 12 milionů dospělých obyvatel. Rovněž je třeba poznamenat, že asi polovina z těchto lidí, kteří mají jeden společný problém a to: mají nadváhu. Tento fakt napovídá, která skupina obyvatel je neohroženější a pro které jsou především tyto řádky určené.

Ilustrační foto - www.123rf.com
Ilustrační foto – www.123rf.com

Spánková apnoe je stav, v němž je průchod dýchacích cest blokován, když člověk spí. To může způsobit pauzy v dýchání a to až několikrát za hodinu. Naštěstí tyto pauzy v dýchání jen zřídka kdy vedou k okamžité smrti. Nicméně tato porucha spánku může vést k mnoha zdravotním problémům. Je prokázané, že při nedostatečné hladině kyslíku je tělo dříve unavené a brání se pomocí vylučování stresových hormonů. To má za následek, že je člověk unaven další den a jestliže mezitím přijde další noc s přerušovaným dýcháním je zaděláno na chronický problém. Bylo také zjištěno, že neošetřená spánková apnoe by mohla mít souvislost s jinými nemocemi, jako je hypertenze, srdeční infarkt, mrtvice či nepravidelný srdeční rytmus.

Spánková apnoe může být poměrně snadno léčena. Problém nastává v diagnostice. Obvykle osoba, která trpí spánkovou apnoe není s to, tuto nemoc poznat. To je proto, že žádný člověk nemůže nikdy říct, co se děje během spánku, stejně jako žádný člověk neslyší své vlastní chrápání během spánku. Obvykle je to partner či spolubydlící, který si může všimnout přerušení dýchání a upozornit na tento problém.

Je několik faktorů, které jsou identifikovány jako rizikové faktory pro spánkové apnoe. Jak již bylo zmíněno, nadměrná hmotnost je jeden z nich. Bylo také zjištěno, že spánková apnoe se vyskytuje více u mužů než u žen. Nejčastější diagnóza je osamocený muž středního věku s nadváhou. Z výše uvedeného je také patrné, že porucha je častější ve středním věku a u starších dospělých. U žen bylo zjištěno, že je větší pravděpodobnost vzniku spánkové apnoe po menopauze.

Proto je vhodné se zamyslet nad tím, zda i vy nejste adept na spánkové apnoe a nepodceňovat tento nebezpečný fenomén.

Příznaky spánkové apnoe

Spánková apnoe se může vyskytovat několik let, aniž by byla diagnostikována. Je to proto, že spánková porucha se projevuje pouze během spánku, právě když je člověk zcela mimo hranice vědomí, na to aby si mohl všimnout nějakých nesrovnalostí. A jeho postelový partner může chrápání a frkání považovat za běžné.

Ilustrační foto / www.123rf.com
Ilustrační foto / www.123rf.com

Nediagnostikovaný případ spánkové apnoe může být nepříjemný a zároveň fatální. Ti, kteří tuto poruchu mají, mohou pociťovat pouze únavu, stejně jako mohou mít život ohrožující srdeční obtíže. Ale otázkou je, jak si může být někdo tak jistý, jestli on nebo jeho milovaný trpí spánkovou apnoe? Existují varovné signály, tedy příznaky spánkové apnoe, na které je třeba dávat si pozor.

Příznaky a symptomy

Spánková apnoe vyžaduje okamžitou pozornost. Pokud se u vás objeví následující příznaky, musíte okamžitě jít na konzultaci s lékařem nebo spánkovým specialistou.

1. Chrápání. Ne každý, kdo chrápe, trpí spánkovou apnoe, ale chrápání je typický příznak této poruchy. Hlasité a chronické chrápání je obvykle doprovázeno chrochtáním, frkáním, lapáním po dechu a neklidnými pohyby.

2. Nepravidelné dýchání. Spánková apnoe způsobuje člověku přerušení dýchání, které vede k častým a krátkým pomlkám během spánku, které jsou však následovány hlasitým chrápáním. Je to postelový partner, který si všimne těchto dýchacích intervalů.

3. Nadměrná denní spavost. Je popisována jako nevšední a přetrvávající ospalost. Lidé trpící nadměrnou denní spavostí obvykle pociťují nutkání k spánku a někdy i nedobrovolně na krátkou chvíli usnou mnohokrát během dne i při denní rutině, jako je jídlo, telefonování a řízení. V průběhu času může nadměrná denní spavost ohrozit něčí výkon v práci a ve škole, protože to obvykle oslabuje jeho kompetenci k plnění úkolů.

4. Denní únava. Kvůli narušenému spánku se lidé trpící spánkovou apnoe obvykle cítí unavení, jako by v noci nespali. To pak vede k zapomínání, nedostatku koncentrace a problémům s učením. Změny nálad jsou také patrné a člověk pak je podrážděný a nervózní.

5. Deprese. I když není jasné, jak přesně spánková apnoe přispívá k depresi, říká se, že lidé s poruchou spánku jsou pětkrát náchylnější k rozvoji deprese. Spánková apnoe také způsobuje zhoršení stávající deprese.

6. Ranní bolesti hlavy. Lidé, kteří trpí syndromem spánkové apnoe, se probouzejí s ranní bolestí hlavy. Ve skutečnosti statistiky tvrdí, že bolesti hlavy se vyskytují přibližně u poloviny lidí se spánkovou apnoe. Objevují se také bolesti hlavy v noci.

7. Další příznaky. Lidé se spánkovou apnoe mají často potřebu v noci močit a mohou se při spánku nadměrně potit. Po probuzení mají sucho v ústech. Je pozorována také sexuální dysfunkce.

Odborníci tvrdí, že čím víc příznaků spánkové apnoe se u člověka vyskytuje, tím vážnější jeho případ je. Podstoupení testů spánku a léčby je pak nutné. Ale protože je pro potenciálního pacienta těžké zpozorovat některé z těchto příznaků, má postelový partner větší odpovědnost.

Jakékoli podezření na tuto poruchu by nemělo být podceňováno. Namísto toho by mělo být značně pozorováno.

Co je spánková apnoe

Existuje několik známých poruch spánku, které jsou u lidí běžně diagnostikovány. Jednou z nich je spánková apnoe. Tato porucha nastane, když se spícímu člověku několikrát zastaví dech, nebo vykazuje mělké povrchní dýchání. Obvykle může zástava dýchání trvat několik sekund i několik minut. Ve většině případů dojde k zástavě asi 10 až 30 krát (někdy i víckrát) za hodinu. Toto je důvodem, proč je mnoho lidí velmi znepokojeno, když se u nich tato porucha spánku objeví.

Ilustrační obrázek / www.123rf.com
Ilustrační obrázek / www.123rf.com

Ve skutečnosti je spánková apnoe obvykle považována za chronickou nebo přetrvávající poruchu. Je to stav, který často vede k narušení spánku, a může se vyskytnout u člověka asi tři nebo někdy více nocí každý týden. Když dojde k přerušení dýchání, spánek postižené osoby se často náhle změní z hlubokého na velmi lehký. Je také zaznamenáno, že když člověk po útoku spánkové apnoe pokračuje v normálním dýchání, vydává hlasitý zvuk dušení nebo zafunění. Není třeba dodávat, že výsledkem spánkové apnoe je špatná kvalita spánku, takže je člověk celý den unavený a nesoustředěný. Tato porucha byla odborníky určena za jednu z hlavních příčin nevyhnutelné a nadměrné denní spavosti. Na rozdíl od toho, co si jiní obvykle myslí, spánková apnoe není normální. Může být velmi riskantní.

Tato porucha často není diagnostikována. Žádný doktor by nikdy nemohl odhalit stav pacienta dřív, než by přišel na konzultaci nebo návštěvu. Nedá se odhalit z krevních testů. Ve skutečnosti si většina lidí, kteří jsou postiženi spánkovou apnoe, není vědoma toho, že mají během spánku poruchu. Obvykle to je postelový partner nebo blízký rodinný člen, který si jako první všimne projevů a příznaků spánkové apnoe. To je důvodem, proč je tato nemoc považována za velmi nebezpečnou, zvláště pokud ten, kdo jí trpí, často spí sám. Existuje dokonce i několik typů spánkové apnoe. Nejběžnějším z těchto druhů je obstrukční spánková apnoe. Při tomto typu apnoe dýchací cesty během spánku kolabují nebo se zablokují. Tato neprůchodnost může vést k přerušení nebo mělkému povrchnímu dýchání. Když se vzduch tlačí přes tuto neprůchodnost, člověk hlasitě chrápe. Obstrukční typ spánkové apnoe se často objevuje u lidí s nadváhou, i když odborníci varují, že by to mohlo pravděpodobně postihnout kohokoliv.

Dalším typem spánkové apnoe je apnoe centrální. Je to méně častý druh této poruchy spánku. Nastává, když konkrétní oblast mozku, která kontroluje dýchání, nepošle během spánku správné signály dýchacím svalům. Výsledek: postižený člověk se během spánku ani nesnaží dýchat, jen na pár vteřin. V mnoha případech se centrální spánková apnoe kombinuje s obstrukčním typem. U některých lidí se může objevit jen centrální apnoe. Na rozdíl od obstrukčního typu, chrápání není běžné u lidí, kteří trpí centrální spánkovou apnoí. Existují další faktory, které je třeba při pohledu na spánkovou apnoe zvážit. Za prvé, bylo zjištěno, že tento stav může zvýšit riziko infarktu, mrtvice, hypertenze, cukrovky a obezity. Mohlo by to také zvýšit rizika srdečního selhání.

Srdce tluče nepravidelně a je zde riziko, že se postižené osobě může stát autonehoda nebo pracovní úrazy, pravděpodobně kvůli nedostatku spánku nebo ospalosti.