Nebezpečí spánkové apnoe

Mnoho lidí se rozhodne spánkovou apnoe nebrat v potaz, protože si myslí, že je to jen o chrápání. Bohužel, chrápání je jen symptomem; pouze odráží nesrovnalosti probíhající uvnitř těla během epizody spánkové apnoe. Spánková apnoe, která se vyznačuje zástavami dechu trvajících obvykle několik sekund až minut, je především poruchou spánku, která vyžaduje náležitou pozornost.

Ilustrační foto / www.123rf.com
Ilustrační foto / www.123rf.com

Pokud ji budete ignorovat, může vést k řadě problémů, z nichž mnohé jsou příliš vážné na to, aby vypadaly, jako by byly způsobeny zdánlivě obyčejnou poruchou spánku. Ale pravdou je, že se spánkovou apnoe to není tak jednoduché, jak si lidé myslí. Většinou to může být znepokojující, ale v některých případech i život ohrožující. Když člověk neví o nebezpečí spánkové apnoe, více tím riskuje.

Existují dva hlavní účinky spánkové apnoe, přičemž oba vás mohou dostat do nebezpečné situace.

1. Špatná kvalita spánku.

Lidé se spánkovou apnoe mají mělký spánek a často se probouzejí. Jsou proto připraveni o léčebný a uklidňující spánek, který tělo potřebuje pro obnovení ztracené energie a osvěžení mysli. Druhý den ráno se probouzejí s pocitem únavy, jsou rozmrzelí a neodpočatí. Poruchy spánku způsobené spánkovou apnoe často vedou k nadměrné denní spavosti. Někteří mohou usnout během pravidelné rutiny, například při jídle nebo mluvení. Nicméně to může být nebezpečné, pokud se jim to stane za jízdy. Výzkumy ukazují řadu dopravních nehod u osob se syndromem spánkové apnoe, což potvrzuje, že u nic dochází k dopravním nehodám častěji, než u ostatních řidičů a motoristů. Nedostatek koncentrace, který obvykle vede ke zhoršení výkonu v práci a ve škole, je také pozorován u lidí se spánkovou apnoe. Mohou mít také problémy s pamětí a učením. Lidé se spánkovou apnoe mohou mít i psychické problémy, jako je úzkost, podrážděnost, změny nálad a chování a deprese. Přibírání na váze může být také zřejmé, protože nedostatek spánku podstatně zvyšuje chuť k jídlu.

2. Nedostatek kyslíku.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že spánková apnoe narušuje i tak důležitou funkci těla, jako je přísun kyslíku. Kyslík je v těle životně důležitý, a když je ho nedostatek, vytváří se napětí v kardiovaskulárním systému. To proto, že když hladina kyslíku v důsledku přerušení dýchání poklesne, kardiovaskulární systém, který je zodpovědný za poskytování kyslíku krví, zvýší svou aktivitu. Vlivem tohoto se zvýší krevní tlak, rizikový faktor pro rozvoj kardiovaskulárních chorob, mrtvice a srdečního infarktu.  Ve skutečnosti studie ukázaly, že lidé s touto poruchou spánku častěji trpí kardiovaskulárními problémy, zejména ti, kteří se neléčí. Další studie říká, že náhlá smrt v důsledku nepravidelného srdečního rytmu během spánku je pravděpodobnější u lidí s tímto syndromem. U lidí bez poruchy spánku se taková smrt obvykle vyskytuje v bdělém stavu.

Existují dva způsoby, jak čelit nebezpečí spánkové apnoe – nechat se prohlédnout a léčit. Jak se zdá, tato porucha spánku je mnohem škodlivější a závažnější, než si někteří myslí. Může každodenní život trochu znepříjemnit, a co hůř, může člověka připravit o život nečekaným způsobem. Při této poruše spánku není žádný prostor pro riskování. Takže pokud si myslíte, že vaše tělo vykazuje známky poruchy, navštivte specialistu spánku a podstupte léčbu.

Co je spánková apnoe

Existuje několik známých poruch spánku, které jsou u lidí běžně diagnostikovány. Jednou z nich je spánková apnoe. Tato porucha nastane, když se spícímu člověku několikrát zastaví dech, nebo vykazuje mělké povrchní dýchání. Obvykle může zástava dýchání trvat několik sekund i několik minut. Ve většině případů dojde k zástavě asi 10 až 30 krát (někdy i víckrát) za hodinu. Toto je důvodem, proč je mnoho lidí velmi znepokojeno, když se u nich tato porucha spánku objeví.

Ilustrační obrázek / www.123rf.com
Ilustrační obrázek / www.123rf.com

Ve skutečnosti je spánková apnoe obvykle považována za chronickou nebo přetrvávající poruchu. Je to stav, který často vede k narušení spánku, a může se vyskytnout u člověka asi tři nebo někdy více nocí každý týden. Když dojde k přerušení dýchání, spánek postižené osoby se často náhle změní z hlubokého na velmi lehký. Je také zaznamenáno, že když člověk po útoku spánkové apnoe pokračuje v normálním dýchání, vydává hlasitý zvuk dušení nebo zafunění. Není třeba dodávat, že výsledkem spánkové apnoe je špatná kvalita spánku, takže je člověk celý den unavený a nesoustředěný. Tato porucha byla odborníky určena za jednu z hlavních příčin nevyhnutelné a nadměrné denní spavosti. Na rozdíl od toho, co si jiní obvykle myslí, spánková apnoe není normální. Může být velmi riskantní.

Tato porucha často není diagnostikována. Žádný doktor by nikdy nemohl odhalit stav pacienta dřív, než by přišel na konzultaci nebo návštěvu. Nedá se odhalit z krevních testů. Ve skutečnosti si většina lidí, kteří jsou postiženi spánkovou apnoe, není vědoma toho, že mají během spánku poruchu. Obvykle to je postelový partner nebo blízký rodinný člen, který si jako první všimne projevů a příznaků spánkové apnoe. To je důvodem, proč je tato nemoc považována za velmi nebezpečnou, zvláště pokud ten, kdo jí trpí, často spí sám. Existuje dokonce i několik typů spánkové apnoe. Nejběžnějším z těchto druhů je obstrukční spánková apnoe. Při tomto typu apnoe dýchací cesty během spánku kolabují nebo se zablokují. Tato neprůchodnost může vést k přerušení nebo mělkému povrchnímu dýchání. Když se vzduch tlačí přes tuto neprůchodnost, člověk hlasitě chrápe. Obstrukční typ spánkové apnoe se často objevuje u lidí s nadváhou, i když odborníci varují, že by to mohlo pravděpodobně postihnout kohokoliv.

Dalším typem spánkové apnoe je apnoe centrální. Je to méně častý druh této poruchy spánku. Nastává, když konkrétní oblast mozku, která kontroluje dýchání, nepošle během spánku správné signály dýchacím svalům. Výsledek: postižený člověk se během spánku ani nesnaží dýchat, jen na pár vteřin. V mnoha případech se centrální spánková apnoe kombinuje s obstrukčním typem. U některých lidí se může objevit jen centrální apnoe. Na rozdíl od obstrukčního typu, chrápání není běžné u lidí, kteří trpí centrální spánkovou apnoí. Existují další faktory, které je třeba při pohledu na spánkovou apnoe zvážit. Za prvé, bylo zjištěno, že tento stav může zvýšit riziko infarktu, mrtvice, hypertenze, cukrovky a obezity. Mohlo by to také zvýšit rizika srdečního selhání.

Srdce tluče nepravidelně a je zde riziko, že se postižené osobě může stát autonehoda nebo pracovní úrazy, pravděpodobně kvůli nedostatku spánku nebo ospalosti.