Symptomy a projevy spánkové apnoe

Trpíte poruchou spánku známou jako spánková apnoe? Je zde šance, že si jí nejste plně vědomi, nebo byste ji také mohli popírat. Na rozdíl od mnoha jiných poruch, spánkovou apnoe není snadné diagnostikovat. Žádný doktor by vám nemohl říct, jestli tuto poruchu máte, pouze po jednom vyšetření nebo konzultaci. Rovněž se nedá diagnostikovat pomocí krevních testů a jiných klinických postupů.

Ilustrační obrázek / www.123rf.com
Ilustrační obrázek / www.123rf.com

Často je to spolubydlící nebo postelový partner pacienta, který může říci, zda osoba trpí spánkovou apnoe. To proto, že žádný člověk by opravdu nemohl říct, co se děje během spánku, stejně jako by žádný člověk nemohl tvrdit, že opravdu chrápe, protože sám sebe během spánku neslyší. Existují obecné příznaky, díky kterým člověk pozná, že má spánkovou apnoe. Důležité je, že o těchto náznacích víte. Pokud je nemůžete pozorovat sami na sobě, pravděpodobně byste si jich mohli všimnout u postelového partnera nebo spolubydlícího. Je také důležité, aby vaši spolubydlící nebo rodinní příslušníci věděli o následujících projevech a příznacích tohoto onemocnění. Zaprvé, jde o chronické nebo přetrvávající a hlasité chrápání. Mezi chrápáním si můžete všimnout náhlé a dlouhé pauzy. To by mohlo naznačovat, že se dýchání zastavilo, což je hlavním příznakem výskytu spánkové apnoe. Po chvíli by člověk mohl náhle zalapat po dechu a dusit se a to na znamení, že má potíže s dýcháním. Vezměte na vědomí, že k tomuhle by mohlo dojít pouze v průběhu spánku.

Chrápání je důležitým projevem a je třeba ho bedlivě sledovat. Obvykle je chrápání nejhlasitější, když člověk spí na zádech, a méně hlučné, pokud se otočí na svou stranu. Nemusí se objevovat každou noc. Nicméně když člověk trpí spánkovou apnoe, chrápání je častější a čím dál hlasitější. Jak již bylo řečeno, ani nemusíte vědět, že jde o spánkovou apnoe. Když lapáte po dechu nebo se objeví chrápání, pravděpodobně spíte. Další věc, kterou je třeba zdůraznit, je, že ne všichni lidé, kteří chrápou, trpí syndromem spánkové apnoe.  Dalším velkým příznakem této poruchy je silné nutkání člověka zahnat ospalost během dne, a to zejména po útoku spánkové apnoe. Mohlo by být velmi nebezpečné, kdyby člověk pokračoval v řízení nebo obsluhování riskantních zařízení v práci. To proto, že nedostatek spánku vás může dostihnout kdykoliv během dne.

Můžete přistihnout sami sebe ihned a rychle usínat zejména v klidnější denní dobu nebo v případě dočasné nečinnosti. Pokud si myslíte, že jste spali dost dlouho, ale stále jste následující den ospalí, můžete mít syndrom spánkové apnoe, který spouští produkci stresového hormonu vedoucího k tomuto projevu.  Existuje více zpozorovaných příznaků a symptomů. Spánková apnoe by se u vás mohla vyskytovat, pokud trpíte pravidelnými ranními bolestmi hlavy, depresemi a výkyvy nálad. Lidé s touto poruchou jsou často podráždění. Objevuje se také časté močení během noci. Když se probudíte, můžete mít pocit vyschlého hrdla, což by být nemělo.

Spánková apnoe se častěji vyskytuje u dospělých, ale děti nejsou zcela ušetřeny. Tato porucha spánku se u dětí projevuje prostřednictvím hyperaktivity, agresivity a špatných výkonů ve škole. Také spí v neobvyklých spacích polohách a během dne mohou dýchat místo nosem ústy. Projevem může být také noční pomočování.

Jak se testuje spánková apnoe

Přestože se lékařství začalo věnovat spánkové apnoe už od roku 1965, je to teprve nedávno, kdy si veřejnost začala být vědoma výskytu této poruchy spánku. V roce 2004 se náhlá smrt fotbalové superstar Reggie White v důsledku komplikací spánkové apnoe objevila na titulních stranách a od té doby se spánková apnoe jeví jako jedna z nejobávanějších poruch spánku.

Ilustrační obrázek / www.123rf.com
Ilustrační obrázek / www.123rf.com

Přestože její povaha není tak vážná jako rakovina, cukrovka a další nemoci, spánková apnoe je stejně ohrožující, především pokud není diagnostikována a léčena. Proto by se měl každý člověk s podezřením na tuto poruchu okamžitě podrobit vyšetření, aby se eliminovaly možné komplikace. Diagnostické testy spánkové apnoe jsou prováděny ve spánkových laboratořích kvalifikovaným spánkovým specialistou nebo lékařem. Díky technologickým pokrokům může být nyní několik testů prováděno doma, i když by to mělo být pod dohledem ošetřujícího lékaře. O tom, které testy provést, rozhodují předběžné výsledky, příznaky a dostupnost testů. Některé z vyšetření, které pomáhají diagnostikovat spánkovou apnoe, jsou následující:

1. Polysomnografie

Polysomnografie je rozsáhlého charakteru a je proto považována za standardní test pro diagnostiku spánkové apnoe a její závažnost. Polysomnografie sleduje a zaznamenává činnost mozku, srdce a plic; pohyby očí, rukou a nohou; množství kyslíku; průtok vzduchu; dýchání a tepovou frekvenci. Používá se pro všechny podezřelé případy spánkové apnoe a jiné poruchy spánku.

2. Oxymetrie

Účelem oxymetrie je sledování hladiny kyslíku v krvi. Jedná se o test prováděný přes noc doma a používá se při něm pouzdro, které se nasadí na prst a které ukazuje, jestli v něm je abnormální hladina kyslíku. Nízká hladina kyslíku znamená výskyt spánkové apnoe. Oxymetrie však nemůže vyšetřit všechny případy spánkové apnoe, takže lékaři běžně používají polysomnografické testy na potvrzení výsledků z oxymetrie.

3. Rozmanitý spánkový latenční test (MSLT)

Obvykle se provádí za účelem testování nadměrné denní ospalosti. MSLT měří, jak rychle pacient usne tím, že mu během dne poskytne příležitosti ke spánku. Lidé bez poruch spánku normálně usnou během 10 až 20 minut a ti, kteří je mají, zejména ti, kteří trpí spánkovou apnoe, usnou za méně než pět minut.

4. Přenosné kardiorespirační testy

Jedná se o zjednodušené testy, které jsou určené pro domácí použití. Mimo jiné slouží k měření dýchání a průtoku vzduchu. Nicméně, tyto testy se provádějí pouze s komplexním hodnocením spánku a na základě doporučení a dohledu ošetřujícího lékaře nebo kvalifikovaného spánkového odborníka.

Po stanovení diagnózy vás může lékař nebo spánkový specialista odkázat na další specialisty nebo skupinu odborníků pro odstranění příčiny a důsledků spánkové apnoe. Mezi tyto specialisty patří kardiolog (srdeční problémy), psychiatr (problémy s emocemi a chováním), neurolog (nepravidelnosti centrálního nervového systému), a otorhinolaryngolog (ušní, nosní a krční záležitosti). Po stanovení diagnózy musí následovat určení vhodné léčby.  Jak se zdá, vyšetření spánková apnoe je prvním krokem k jejímu zvládnutí. Pokud má člověk příznaky spánkové apnoe, jako je chrápání, únava během dne, nadměrná denní spavost, změny nálad a úzkost, měl by se urychleně spojit se spánkovým specialistou nebo lékařem.  Spánková apnoe by nikdy neměla být podceňována nebo považována za samozřejmost. Této vážné poruchy spánku nemusí být ušetřen nikdo.